काव्यक्त - स्वरचित काव्य संग्रह

अंगत-पंगत

नात्यांचा बाजार

आयुष्यातून उठल्यावर

बाकी सारं काही मस्त-1

बाकी सारं काही मस्त-2

पावसाळी सांज